Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by

1994. Карта Приморского природного парка 1

Topic 1
Replies 0
 1. Carnikava
 2. Daba
 3. Garciems
 4. Garupe
 5. Kartes
 6. Piejūras dabas parks
 7. Vecāķi
 8. Карты
 9. Приморский природный парк
 10. Природа
Show map
1994. Карта Приморского природного парка

Карта Приморского природного парка для соревнований по ориентированию, проводившихся 25 мая 1994 года. Обе стороны. Описание природных достопримечательностей.

Izskatās, ka laiku var precizēt… 2

Topic 2
Replies 0
 1. Kartes
 2. Restorāni
 3. Карты
novadnieks, : Piena restorāni un paviljoni. 1930to gadu otrā puse.

Izskatās, ka laiku var precizēt vismaz līdz posmam starp 1936. un 1938. gadu: 1936. gadā Raņķa dambis tika pārdēvēts par Nameja bulvāri[1], bet 1938. gada 5. novembrī tika atklāts izremontētais Zemgales tilts, kura šajā kartē vēl nav[2].

 • 1: Энциклопедия «Рига». Р., Главная редакция энциклопедий, 1989, стр.452
 • 2: A. Caune: Rīgas vecpilsēta pirms 100 gadiem. R., Zinātne, 1994., 44. lpp.