Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
There are no replies to this message yet.
Tags
There are no replies to this message yet.
Tags
There are no replies to this message yet.
Tags
There are no replies to this message yet.
Tags
Latest reply
Something was deleted from here.
Relevant messages: 2/4
Tags for the relevant messages
There are no replies to this message yet.
Tags
There are no replies to this message yet.
Tags
There are no replies to this message yet.
Tags
There are no replies to this message yet.
Tags

1992. Vecrīgas karte 1

Topic 1
Replies 0
Show map
1992. Vecrīgas karte
Show map
1992. Vecrīgas karte. Vāks un otrā puse

Karte sagatavota sadarbībā ar laikrakstu „Elpa” un firmu „BCCS”. Salikta ar Apple Macintosh.
Vāku zīmējusi I. Sarkane.
Ģeodēzijas un kartogrāfijas departaments parakstījis iespiešanai 11.02.1992.
Izdevējdarbības reģ. apl. Nr. 2-0486.
Iespiesta R/A „Latvijas karte”.
Metiens 15000 eks. Pasūtījuma Nr. 20

© MONA Ltd. 1992.g.

There are no replies to this message yet.
Tags