Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu

Piebilde par "1979 год. План Риги работы неизвестного диссидента"

Topic 4
Replies
  1. Kartes
  2. Карты

Plānu izdevis grāmatizdevējs, publicists, Radio Sweden latviešu redakcijas vadītājs Vilnis Zaļkalns.
Iespiests Stokholmā 1979. gadā.

Ziņas par šo Rīgas plāna…

Topic 4
Replies
  1. Kartes

Ziņas par šo Rīgas plāna izdevumu atrodamas Benjāmiņa Jēgera "Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija 1971. - 1980." Apgāds "Daugava" Stockholm 1988. 299. lpp, 8232. apraksts:
Rīga.(Iekšpilsētas plāns ar celtņu attēliem. Stokholmā izd. V. Zaļkalns) 1979. - (1) lapa b. vk. 42*39 cm (2.50$) Ar atzīmi: "1979ss."