Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu

1992. Vecrīgas karte 1

Topic 1
Replies 0
  1. Kartes
  2. Карты
Show map
1992. Vecrīgas karte
Show map
1992. Vecrīgas karte. Vāks un otrā puse

Karte sagatavota sadarbībā ar laikrakstu „Elpa” un firmu „BCCS”. Salikta ar Apple Macintosh.
Vāku zīmējusi I. Sarkane.
Ģeodēzijas un kartogrāfijas departaments parakstījis iespiešanai 11.02.1992.
Izdevējdarbības reģ. apl. Nr. 2-0486.
Iespiesta R/A „Latvijas karte”.
Metiens 15000 eks. Pasūtījuma Nr. 20

© MONA Ltd. 1992.g.

Izskatās, ka laiku var precizēt… 2

Topic 2
Replies 0
  1. Kartes
  2. Restorāni
  3. Карты
novadnieks, : Piena restorāni un paviljoni. 1930to gadu otrā puse.

Izskatās, ka laiku var precizēt vismaz līdz posmam starp 1936. un 1938. gadu: 1936. gadā Raņķa dambis tika pārdēvēts par Nameja bulvāri[1], bet 1938. gada 5. novembrī tika atklāts izremontētais Zemgales tilts, kura šajā kartē vēl nav[2].

  • 1: Энциклопедия «Рига». Р., Главная редакция энциклопедий, 1989, стр.452
  • 2: A. Caune: Rīgas vecpilsēta pirms 100 gadiem. R., Zinātne, 1994., 44. lpp.